Shri Shri 1008 Mahamandleshwar Shri Kailashanand Brhamchari

Shri Shri 1008 Mahamandleshwar Shri Kailashanand Brhamchari, International President

Currently serving as International President, Hindu Yuva Vahini.

Vikram Singh

Vikram Singh, Rashtriy Adhyaksh

Currently serving as Rashtriy Adhyaksh, Hindu Yuva Vahini.

Mahamandleshwar Shree Satyanand Giri, Juna Akhara

Mahamandleshwar Shree Satyanand Giri, Juna Akhara, Vice President

Currently serving as Vice President, Hindu Yuva Vahini.

Vinit Hindu

Vinit Hindu, General Secretary

Currently Working as National General Secretary. Taking care of Organisation Expansion